Kde nás nájdete

MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-36542
OÚ BA, č. živn. registra: 110-217946

Adresa:
Šustekova 2690/25
851 04 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 42184720
DIČ: 2023491580
IČ DPH: SK2023491580
IBAN: SK64 8330 0000 0022 0014 3144