Čo je The Last Corporation?

The Last Corporation je občianske združenie, ktoré zastrešuje rôznorodé nekomerčné a komerčné projekty. Nekomerčné projekty, ktoré sú našou prioritou, majú za cieľ navrhovať riešenia problémov v rôznych oblastiach spoločnosti, od ekonomiky, cez politický a právny systém, až po oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Komerčné projekty slúžia predovšetkým na získavanie finančných prostriedkov potrebných pre prevádzku združenia a financovanie našich neziskových aktivít.

Bližšie a konkrétnejšie informácie k našim aktivitám nájdete v časti Projekty.

Čo presadzujeme?

Nekomerčné projekty, ktoré realizujeme, vychádzajú z týchto nosných myšlienok:

  • Sloboda jednotlivca ako základ udržateľnej spoločnosti
  • Rešpektovanie, presadzovanie a obrana ľudských práv
  • Liberálna demokracia a sekulárna spoločnosť
  • Trhová ekonomika a nevyhnutné zásahy štátu
  • Prekonanie národných štátov a podpora federalizácie
  • Transparentné a efektívne fungovanie verejnej správy
  • Účinná kontrola moci zo strany súdov a verejnosti
  • Spravodlivé a účelné sociálne zabezpečenie
Naše základné hodnoty
Sloboda
Globalizácia
Demokracia
Spravodlivosť
NÁŠ TÍM
balazik_fotka1
Andrej Balážik
Projektový koordinátor

Predseda a spoluzakladateľ občianskeho združenia, vyštudovaný právnik a politológ, prekladateľ na voľnej nohe, koordinátor projektov Inštitút pre globálne reformy, Historické darčeky a In Vivo magazín.

+421 910 931 970
scigulinsky
Peter Ščigulinský
Projektový koordinátor

Spoluzakladateľ občianskeho združenia, vyštudovaný lekár, vysokoškolský učiteľ biochémie na LF UK v Bratislave, koordinátor projektu Slobodná demokratická škola.

+421 948 108 710
testimonial-team
Miloš Horváth
Člen občianskeho združenia
testimonial-team
Karol Urban
Člen občianskeho združenia
testimonial-team
Adam Žák
Člen občianskeho združenia