O NÁS

Cieľom občianskeho združenia The Last Corporation je navrhnúť, vypracovať a postupne zrealizovať model prechodného obdobia k novému globálnemu spoločensko-ekonomickému zriadeniu, založenému na týchto ideách, konceptoch a hodnotách:

Sloboda jednotlivca ako základný predpoklad trvalo udržateľnej spoločnosti.

Rešpektovanie, presadzovanie a obrana ľudských práv a slobôd.

Princípy liberálnej demokracie a sekulárnej spoločnosti.

Kombinácia trhovej ekonomiky a nevyhnutných štátnych zásahov.

Prekonanie národných štátov a federálne usporiadanie nadnárodných zväzkov.

Transparentné a efektívne fungovanie štátnej správy a samosprávy.

Dôsledná a účinná kontrola moci zo strany súdov a verejnosti.

Spravodlivý a účelný systém sociálneho zabezpečenia pre znevýhodnených.

NAŠE PROJEKTY

Slobodná demokratická škola | neziskový projekt

Dnešné školstvo je založené na predpoklade, že deti sa učiť nechcú a k učeniu ich treba donútiť. Slobodné školy naopak dlhodobo presadzujú, že deti sú schopné vzdelávať sa na základe svojej vlastnej zvedavosti, hravosti a vnútornej motivácie.

In Vivo magazín | neziskový projekt

Portál zameraný na podporu kritického myslenia, vedeckej gramotnosti a popularizáciu vedy. Snažíme sa ukázať, že realita je zaujímavejšia než výmysly a poukazujeme na rozšírené mylné tvrdenia, pre ktoré napriek ich popularite niet presvedčivých dôkazov.

Inštitút pre globálne reformy | neziskový projekt

Inštitút pre globálne reformy si kladie za ciel navrhovať, rozpracovať a presadzovať reformné koncepty v rôznych oblastiach spoločnosti, od ekonomického, politického a právneho systému až po oblasti vzdelávania a zdravotníctva .

Kde nás nájdete?

Adresa:
The Last Corporation
Šustekova 2690/25
851 04 Bratislava

Sociálne siete